بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۹۴

دیگر دستهایم بسته نیست!

یک روزهایی بود که از اینکه هیچ کاری برای تغییر دادن جامعه از دستم بر نمی آمد از خودم حالم به هم می خورد. یک روزهایی بود که فقط می توانستم در رویا دنیا را طوری تصور کنم که دوست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در از هیچ و همه ... بی ربطِ بی ربط, تجربه های من | ۵ پاسخ