بایگانی ماهیانه: مرداد ۱۳۹۴

کمی آهسته تر…

این اواخر اینقدر مریض می شدم که مریضی هایم برای همه شده بود معما. حتی بار آخر دکترم هم می ترسید برای معاینه به من نزدیک شود. هفته پیش هر روز رفتم دکتر. یک روز نفسم بالا نمی آمد؛ یک … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تجربه های من, تصمیم ها و برنامه ها, شدن | ۲ پاسخ