میان ما…

میان ما
داستانی است
که تصادفی شروع شده است
از چشمانمان که به دنبال هم می گردند
میان ما
دستانمان
 اولین قرار ملاقات را برنامه ریزی می کنند
میان ما
زمان است که بی خیال می گریزد
زندگی است که ما را در آغوش می گیرد
قلب است که اعتراف می کند
اعترافی که ما را می سوزاند
و پوستمان که ما را به مرز حسادت می رساند
برای ثانیه هایی که بدون ما گذشته است
میان ما
همیشه است
نه یک روز
سفری است بدون انحراف
بدون بازگشت
میان ما
قدرت است
حق است و اشتباه
و خواستنی است که گلویمان را می فشارد
 میان ما
زمان است که بی خیال می گریزد
زندگی است که ما را در آغوش می گیرد
قلب است که اعتراف می کند
اعترافی که ما را می سوزاند
و پوستمان که ما را به مرز حسادت می رساند
برای ثانیه هایی که بدون ما گذشته است
میان مابرداشتی آزاد از آهنگ Entre nous از شیمن بادی
این نوشته در ترجمه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.