فقط محض یادآوری… اول از همه به خودم

از قدیم گفته اند «از» هر دست که بدهی از همان دست می گیری؛ نگفته اند «به» هر دست که بدهی از همان دست می گیری.
این نوشته در فیلسوفانه, هیچ ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.