عدد شانس من

عدد ۸ همیشه برای من شانس می آورد؛ و روز هشتم ماه. هشت آذر، هشت شهریور، هشت آبان، هشت اسفند، هشت سپتامبر و … امروز که ۸ بهمن بود. هر چند یادم نمی آید که سالروز چه خاطره ایست. ولی می دانم آنقدر خوب بوده که صبح که فهمیدم ۸ بهمن است حس خوبی برایم تداعی شد. خداوند زمین و آسمان را در هفت روز آفرید و روز هشتم* به استراحت پرداخت. من متولد روز هشتم هستم. پیدا کنید پرتقال فروش را!

*از فیلم روز هشتم؛ یکی از فیلم هایی که من خیلی دوست داشتم.

این نوشته در از هیچ و همه ... بی ربطِ بی ربط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.