زندگی بیستم – وبلاگ

من آخرین مهره بودم. آخرین مهره این بازی. رویاهای بیست سالگی… دخترک از زمان مدرسه شعر می نوشت؛ توی دفتر فیزیک و ریاضی و بعدها گوشه های کاغذ پوستی. یا پوستی های خودش یا دوستش. حتی شبکه را هم خیلی قبل از من شروع کرد. این یکی را بدون دوستش. دوستش حتی تا امروز هم نفهمیده که شبکه چه بود و او آنجا چه می کرد. فقط می دانست که او بعضی روز ها از دانشکده می رفت کلاس زبان و از آنجا هم می رفت تا اعتبار بگیرد برای شبکه. سال ها بعد که اینترنت فراگیر شد دوستش فهمید که یک چیزی هست به اسم چت روم و هم کلاسیهای تهرانیش و سال بالاییهای باز هم تهرانی در آنجا با هم در ارتباط هستند. فهمید که روابط دانشکده همان جا تمام نمی شود و در خانه هم ادامه دارد. اما او هیچ وقت به  این مهمانی های هر روزه دعوت نشد. نه به شبکه و نه به چت روم. ساده بود و شهرستانی و کسی او را به حساب نمی آورد برای چیزی بیش از مناسبات روزمره درسی . تا سالها بعد که کمی تهرانی شده بود دخترک آدرس من را به او نداد. من وبلاگی بودم که دخترک در آن خاطرات نه چندان روزانه اش را می نوشت. دوست دخترک در اولین ملاقاتش با من شوکه شد. دخترک بیش از ده بیست مطلب ننوشته بود و همین مطالب هم همه چیز داشتند جز شعر. البته همان روزمرگی ها هم ماند در همان سالها. دخترک با یک مرد شکم گنده ازدواج کرد و شد زن خانه و شعر و شاعری را گذاشت کنار. دوستش مهاجرت کرد به سرزمین های دور. من هم … یک گوشه افتادمو خاک خودم. هر چند وقت یکبار دوست دخترک به من سر می زد. به امید اینکه نشانه هایی از دوست دوران شور و شر بیست سالگی پیدا کند. به امید اینکه لابلای نوشته ها اثری از رویای آن روزها بیابد. اما … هر بار دست خالی برمی گشت. اینقدر که بعد از مدتی نا امید شد و دیگر او هم نیامد.  من هم … دیگر نه کسی بود که به روزم کند و نه کسی که هر از گاهی به دیدنم بیاید. چند سال گذشت. هیچ کس نیامد. بلاگر ناچار بود مرا حذف کند. خدا خدا می کردم که این اتفاق نیفتد ولی … شد. فضای من و اسم من رسید به یک دخترک شهرستانی که سالها پیش از دوستش یاد گرفت که آدم باید رویایی داشته باشد. از من نشنیده بگیرید اما … دوستش خیلی وقت است که فراموش کرده که روزی رویایی داشته است؛ حتی زمانی که از شوهرش جدا شد هم دیگر رویایی نداشت… من آخرین مهره ای بودم که سوخت … و بازی تمام شد.
این نوشته در بودن, شبه داستان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.