خواب

بعضی ها همیشه خوابند.
بعضی ها به راحتی از خواب بیدار نمی شوند.
بعضی ها را فقط می شود با سیلی از خواب بیدار کرد.
اما… یک وقتهایی هم می شود که سیلی می زنی اما طرف از خواب بیدار نمی شود.
یک وقتهایی هم می شود که سیلی می زنی اما خودت بیشتر دردت می گیرد.
یک وقتهایی هم می شود که ترجیح می دهی به جای اینکه سیلی بزنی تا او را از خواب بیدار کنی خودت هم بروی بخوابی.

بعضی ها را بهتر است بگذاریم بخوابند. همیشه بخوابند.

این نوشته در هیچ ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.