تو+ من

تو
به اضافه من
به اضافه تمام کسانی که این را می خواهند
به اضافه او
به اضافه تمامی کسانی که احساس تنهایی می کنند
بیا
بیا و به این رقص بپیوند
بیا و بگذار که این جریان بی پروا ادامه یابد
دو یا هزار
من می دانم که ما می توانیم
همه چیز ممکن است
همه چیز تحقق پذیر است
ما می توانیم خیلی دورتر از رویاهایمان بگریزیم
ما می توانیم خیلی جلوتر از اعتراضاتمان برویم
آری تو
به اضافه من
به اضافه تمام کسانی که این را می خواهند
به اضافه او
به اضافه تمامی کسانی که احساس تنهایی می کنند
بیا
بیا و به این رقص بپیوند
بیا که امروز روز بخت ماست
با اراده، قدرت و شجاعت
سرما و ترس تنها یک سراب است
برای یک بار گلایه ها را رها کن
و به من بپیوند

من می دانم که ترانه ام ساده است
حتی ممکن است به نظر احمقانه بیاید
می دانم که دنیا را تغییر نمی دهد
اما شما را به ورود به این گود دعوت می کند
امید و گرما را بگیر
و هر چیز دیگری را که لازم داری
دستانم، قلبم و شانه هایم را
می خواهم ستاره ها را در چشمانت ببینم
می خواهم شاد و سرکش باشی
تو
به اضافه من
به اضافه تمام کسانی که این را می خواهند
به اضافه او
به اضافه تمامی کسانی که احساس تنهایی می کنند
بیایید
بیایید و به این رقص بپیوندید
بیایید و بگذارید که این جریان بی پروا ادامه یابد

آری تو
به اضافه من
به اضافه تمام کسانی که این را می خواهند
به اضافه او
به اضافه تمامی کسانی که احساس تنهایی می کنند
بیایید
بیایید و به این رقص بپیوندید
بیایید که امروز روز بخت ماست
برداشتی آزاد از آهنگ toi+moi گرگوار

این آهنگی بود که همه هنرجویان مدرسه رقص با هم برای حضار اجرا کردند. یک چیزی شبیه به این البته با شرکت حدود ۱۰۰ نفر از ۴ تا ۸۰ سال.
این نوشته در ترجمه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.