به خودم که توی آینه نگاه می کنم

به خودم که توی آینه نگاه می کنم
…………..

به خودم که توی آینه نگاه می کنم
……………………….

به خودم که توی آینه نگاه می کنم
……………………………………

………………………………………………..

مدتهاست که دیگر به خودم توی آینه نگاه نمی کنم.

این نوشته در هیچ ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.