به بهانه شانزده هزارمین ایمیل یاهویم

آدم نباید همیشه منتظر فرصتها بماند؛ بعضی وقتها باید خودش فرصتها را بسازد. … همین.

پی نوشت: این پست شخصی است. دنبال فهمیدنش نباشید. فقط نوشتم که فراموش نکنم.

این نوشته در یادداشت های روزانه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.