بدون شرح

تبلیغات تاثیر گذار یک موسسه خیریه در فرانسه
اینها همه گذشته ای داشته اند… کمک کنیم آینده شان را پیدا کنند…
من بار اول که یکی از اینها را دیدم تا چند دقیقه سر جایم میخکوب شدم.

این نوشته در هیچ ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.