باز هم سریال زمانه

گَند بزنند به این سریال زمانه. به کابوس های شبانه ام در باره همجنس گرایی که خبرهای مربوط به تجمع های همجنس گرایان برای داشتن حقوق برابر با بقیه باعثش بود، این عقد موقت هم اضافه شد. یکی نیست بگوید آخر دخترک احمق، یک کمی فکر کردن هم بد نیست. همسر می گفت که ارغوان نباید موس موس کند. باید بگوید طلاق و بعد برود همه چیز را به خانواده بهزاد بگوید. داشتیم درباره نظرش بحث می کردیم که بهزاد گفت عقدشان موقت بوده. انگار آب یخ ریختند رویم. همسر دیگر چیزی نگفت.
این نوشته در از هیچ و همه ... بی ربطِ بی ربط, یادداشت های روزانه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.