آیا یک ایرانی می تواند در مسابقه داستان نویسی به زبان فرانسه شرکت کند؟

دانشگاه ما یک مسابقه داستان نویسی برگزار کرده. امسال برای اولین بار. وقتی ایمیلش آمد فکر کردم که موضوعش شامل حال من نمی شود. اصلا باز نکردم. حالا یک ایمیل دیگر آمده که بروید و بین ده داستان انتخاب شده رای بدهید به سه تایی که به نظرتان شایسته جایزه هستند. داستان اول را دانلود کردم و صفحه اولش را خواندم. می توانم بگویم «به غایت» آبدوغ خیاری بود. خیلی. شبیه نیمچه داستان هایی که به عنوان انشا توی دوران مدرسه می نوشتیم. ادامه اش را نخواندم. بقیه را دانلود کرده ام برای بعدتر که بخوانم. اگر سال بعد هنوز دانشجو باشم حتما من هم شرکت می کنم در این مسابقه. یک داستان آبدوغ خیاری دانشگاه پسندی بنویسم که … شاید هم یک داستان دانشگاه نپسند بنویسم. اما اینکه آبدوغ خیاری نباشد را مطمئن نیستم.
این نوشته در یادداشت های روزانه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.