آدمها چه چیزشان را حاضرند ببخشند؟

این را عجالتا به عنوان یک پست بخوانید تا بعد بقیه اش را بگویم…

رستو دو کور

این هم چند تا عکس از کلوش و آنفوره ها

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.